VÄLKOMMEN

till släktföreningen "Dalasläkten Vattnäs-Kläppe 1857" och vår hemsida. Föreningens namn har hämtats från byn Vattnäs, som ligger i Mora församling i Dalarna och byn Kläppe, som 1857 låg i Marby församling i Jämtland, numera heter församlingen Västra Storsjöbygden. Säktföreningen består av levande ättlingar till två familjer som år 1857 flyttade från Vattnäs till Kläppe. De var inte ensamma att flytta. Under åren 1857 till 1864 flyttade ett trettiotal familjer från några byar i Mora till Marby församling i Jämtland. Totalt ca 125 personer i alla åldrar. De flesta familjerna bosatte sig i byn Kläppe.

 

Bilden överst på alla sidor är den gård där en av våra familjer, "Lars" Erik Persson (1817) och "Bälter" Carin Ersdotter (1816), bosatte sig med fem barn våren 1857 när de kom till Kläppe. Bostadshuset något till vänster om mitten i bilden är troligen det hus de bodde i.

 

DE TVÅ FAMILJERNA

Personuppgifter om de två familjerna som är grunden för vår släktförening finns under fliken "Familj 1 o 2" . Observera att där finns  två undermenyer som visar sig som vita textrader  under "Hem"-fliken när "Familje"-fliken har öppnats. Här läggs även in  foton av de två första generationerna i den mån vi känner till sådana.

 

Mera om de två familjernas liv berättas i de tre undermenyerna "Vattnästiden", "Kläppetiden" och "Månsåsentiden". Undermenyerna finns under fliken "Hem".

 

Mera utförliga uppgifter om ättlingar och anor finns under fliken "Släktträd". Uppgifterna där grundas huvudsakligen på Göran Lindströms forskning. Se tips i spalten till höger.

VÅRA FORSKARE

Två av våra medlemmar har ägnat mycket tid åt letande i kyrkböcker och andra källor efter anor och ättlingar till "Lars" Erik Persson och "Bälter" Carin Ersdotter, familj ett ovan. Det är Göran Lindström och Johnny Danielsson. De har oberoende av varandra spårat  anor  ända tillbaka till 1500-talet. Totalt finns anor och ättlingar om ca 1000 personer i deras databaser.

 

Om familjen "Jugos" Per Ersson och "Bälter" Märit Ersdotter, familj två ovan, har Helena Vasiljev forskat och hon har anor till 1500-talet och totalt för denna familj ca 500  personer i sin databas.

 

Ytterligare en person, Olle Olofsson, forskar om de två familjernas liv och leverne, både före och efter flytten till Jämtland. Olle har hittills publicerat sina resultat i tre ca 80-120-sidiga rapporter. Sammanfattningar av dessa finns under de tre undermenyerna till "Hemfliken". Skrifterna  kan beställas från Olle, e-postlänk i kolumnen till höger under STYRELSEN.

1/ Om några dalafamiljers inflyttning till Kläppe i Marby 1857 - 1858.

2/ Hundra år på skattehemmanet Månsåsen nr 2, 1830 - 1930.

3/ Om tiden i Vattnäs och Bergkarlås före flytten till Jämtland 1857 och vad hände med syskonen som blev kvar.

 1/ behandlar åren 1857-1859  för de sju första familjerna som flyttade från Mora till Kläppe. Där finns våra två familjer med.

2/ behandlar tiden i Månsåsen för familj nr 1, som flyttade dit 1859 och köpte ett hemman där tillsammans med en annan familj från Bergkarlås. Det äventyret blev dramatiskt och slutade med konkurs och exekutiv auktion.

3/ behandlar tiden från födsel till 1857 när de flyttade. De aktuella personernas familjebakgrund, var de bodde, familjeliv, storskiftets konsekvenser, mm. Även mycket om vad som hände med de syskon som stannade kvar i Dalarna.

 

 En tredje familj

När familj 1 flyttade från Kläppe till Månsåsen 1859 köpte de ett skattehemman tillsammans med en annan familj från Bergkarlås. Anor och ättlingar till denna familj finns också medtagna under fliken "Släktträd". Uppgifterna om dessa har tagits fram av Olle Olofsson.

 

 

 

UTFLYKT och stämma 2013   

Stämman har hållits som planerat den 15 maj.

Styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes. Efter stämman fikade vi och Olle berättade om våra anors leverne i Vattnäs före 1857, då de flyttade till Jämtland.

 

Vid styrelsemöte den 18 juni beslöts att skjuta upp det planerade besöket i Vattnäs den 19 - 21 juli på grund av få anmälningar.

UTFLYKTEN i juli 2012

Den utflykt till Kläppe och Månsåsen som gjordes 2011 upprepades med Monica Nordenström, som inte kunde delta förra gången. Monica hade sin dotter Erika med man och barn från USA på besök, vilket gjorde tidpunkten passande. Göran och Kajsa Lindström följde också med.

UTFLYKTEN 2011 08 28

Under fliken AKTUELLT finns en kort rapport med bilder.

Om hemsidan

Senaste uppdatering 2013 07 23.

 

Uppbyggnaden av hemsidan har pågått sedan maj 2011. Under de olika flikarna kommer successivt mer material att införas.

 

Observera att det  finns undermenyer, t ex under fliken "Hem" finns tre undermenyer och under fliken "Familj 1 o 2" två undermenyer. Dessa visas när huvudfliken öppnas.

 

Under fliken "Släktträd" finns uppgifter om våra anor hämtade från vår forskning. Klicka på fliken, gå längst ner på sidan eller högst upp till höger och välj favorit som startperson.

 

"Lars" Erik Persson för familj 1.

 

"Jugos" Per Ersson för familj 2.

 

"Pers" Erik Ersson för familjen som tillkom i Månsåsen.

 

Därefter välj önskade presentationer på de olika menyerna, t ex antavla, stamtavla etc. Många olika möjligheter om man gör sig litet hemmastadd på sidan. Ofarligt att prova sig fram.

 

Släktföreningens styrelse

Ordförande: Olof Englund

olofanita25@gmail.com

Ledamöter:

Johnny Danielsson

johnny.06360435@telia.com

Christer Häggblad

christer.haggblad@bredband.net

 Birgit Löfström

perove.lofstrom@telia.com

Olle Olofsson (kassör, hemsida)

annmargret.olle@telia.com

 

 Revisor: Göran Lindström

goranlsm@telia.com

 

 Ta gärna kontakt med styrelsen om ni har frågor eller synpunkter.

 

 

 

 
stäng